Rengiamas žemės sklypo esančio Vilniuje, Šilo g. 5, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo esančio Vilniuje, Šilo g. 5, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, toliau (Planas).

Plano rengimo organizatoriai – DNSB,,Šilo kiemas“.

Plano rengėjas – UAB „GEONORMA“, matininkas Andrius Stripeikis, Konstitucijos pr. 4A-5, Vilnius, tel. 8-678-66219, el. p. andrius_stripeikis@yahoo.com.

Planavimo tikslas – suprojektuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Pasiūlymus, dėl teritorijų planavimo dokumento, galite pareikšti bei su projektu susipažinti terminu (nuo 2016 m. kovo 14 d. iki 2016 m. kovo 29 d..) plano rengėjo patalpose UAB,,GEONORMA“, Konstitucijos pr. 4A-5, Vilniuje, tel. 8-683-81626.