Rengiamas žemės sklypo Filaretų g. 74C, (kad.nr. 0101/0045:0104) formavimo ir pertvarkymo projektas

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ (toliau – „Taisyklės“), rengiamas žemės sklypo Vilniaus m. Filaretų g. 74C, sklypo kad.nr. 0101/0045:0104 žemės sklypo fomravimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija Projekto iniciatorius – Tamara, Kupstienė, Vidas Kupstys Plano rengėjas – UAB“BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA“, Linkmenų g.13, Vilnius, Tel. 860030784 Su plano sprendiniais galima susipažinti, pateikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus raštu, nurodant vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą, UAB „Baltijos matavimų organizacija“ patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius, arba savivaldybės administracijoje nuo 2015 m. rugsėjo 25 d. iki spalio 8 d. nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais iki 16.00 val.