Rengiamas žemės sklypo, Gegliškių g. 30, Pašilaičių sen. , formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Aplinkos inžinerija“ rengiamą žemės sklypo, esančio Gegliškių g. 30, Pašilaičių sen. Vilniaus m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – suformuoti 244 kv. m ploto ir 346 kv. m ploto įsiterpusius valstybinės žemės plotus ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu (kad. Nr. 0101/0171:408), esančiu Gegliškių g. 30, Vilniuje. Specialiojo plano iniciatorius – Vytautas Žiemys Specialiojo plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija“. Verkių g. 30B, Vilnius. Planuojamojo sklypo gretimybėje esantys sklypai – kadastrinis Nr. 0101/0171:91 Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Verkių 30B, Vilnius, nuo 2015-01-30 iki 2015-02-13 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69.

Telefono nr. 861443845