Rengiamas žemės sklypo, Gelvonų g. 35A, (kadastrinis Nr. 0101/0020:0060), Šeškinės sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0020:0060, esančio Vilniaus m. sav., Šeškinės sen., Gelvonų g. 35A, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0020:0060, esančio Vilniaus m. sav., Šeškinės sen., Gelvonų g. 35A, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – suformuoti apie 390 kv.m ploto įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gelvonų g. 35A, kadastro Nr. 0101/0020:0018.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė.

Planavimo iniciatorius – Janina Kozlovskaja, Ina Pučko, Aplolinaras Čepulis.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Vilniaus matininkas“, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2015-09-04 iki 2015-09-21.

Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00 val., Tel. 8 5 2341797.