Rengiamas žemės sklypo Gulbinų g. 84 Verkių sen. planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:), esančio Vilniaus m. sav. Verkių sen. Gulbinų g. 84, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui planas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013-05-14 įsakymas Nr. A30-938, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013-05-09 plano rengimo reikalavimai Nr. A648-155-(2.14.2.12-MP8)

Planavimo tikslas: suprojektuoti valstybinės žemės sklypą esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius: Antanas Šapranauskas.

Projekto rengėjas: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

Su žemės sklypo planu prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių per 10 darbo dienų nuo 2015 m. vasario 3d. iki 2015 m. vasario 17 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.