Rengiamas žemės sklypo, Juodasis kelias 63A, (kadastriniai nr. 0101/0075:2286) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 04d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513.“Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių “, Nuo 2015 m. vasario mėn. rengiamas žemės sklypo, esančio Juodasis kelias 63A Vilniaus m., Naujosios Vilnios sen., (kadastriniai nr. 0101/0075:2286 Vilniaus m. k.v. ) formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – padalyti sklypą į penkis sklypus ir sklype Nr.1 pakeisti žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Planavimo iniciatorius – Teresa Alioksa Projekto rengėjas – Stasio Zabičio individuali veikla , P. Lukšio g. 7 II aukštas, Vilnius LT-08221, tel. 8 (600) 12 993, el.p. stasys.za@gmail.com; Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. kovo mėn. 16 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. kovo mėn. 02 d. iki 2015 m. kovo mėn. 16 d. „Stasio Zabičio individuali veikla“ patalpose P. Lukšio g. 7 II aukštas, Vilnius LT-08221