Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0011:0182), Rukeliškių g. 23A, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0011:0182), esančio Vilniaus m., Rukeliškių g. 23A, Vilniaus miesto kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – padalyti minėtą žemės sklypą į du sklypus, pakeisti padalintų žemės sklypų naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų naudojimo būdą. Planavimo organizatorius – Marija Pletniova ir Gintautas pangonis Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, adresas: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilnius., tel. 867012093, el. paštas: info@geomind.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015-02-16 d. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu nuo 2015-02-02 iki 2015-02-16, UAB „GeoMind“, patalpose, adresu: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilniaus m. III a.