Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0022:138), Šnipiškių sen., Utenos g. 28, detalusis planas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0022:138), esančio Vilniaus m., Šnipiškių sen., Utenos g. 28, detalusis planas (plotas – 0,2168 ha). Planavimo tikslas: nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties nustatyti gyvenamosios teritorijos (G) ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I) naudojimo būdus, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G2) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) naudojimo pobūdžius bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamo žemės sklypo būdai ir pobūdžiai: gyvenamosios teritorijos – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G/G2); inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2). Detaliojo plano rengimo terminas: 2014 I ketvirtis – 2015 II ketvirtis. Detalus planas rengiamas bendrąja tvarka. Planavimo organizatoriai: Ona Drobnytė, Utenos g. 28, Vilnius, tel. 8 687 14361, Teresa Krystina Icikovič, Architektų g. 51-78, Vilnius, tel. 8 5 2440102, Marija Lipnevič, Virbeliškių g. 3-109, Vilnius, tel. 8 618 31409. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Archimes“, PV arch. Mykolas Kurtinaitis, adresas: Šatrijos Raganos g. 40, LT-10245 Vilnius, tel. 8 658 18362, 8 657 33995, el. p. aukse@archimes.lt. Susipažinimas su parengtu detaliuoju planu: nuo 2015-01-29 iki 2015-02-27 detaliojo plano rengėjo UAB „Archimes“ patalpose (susipažinimui su parengtu teritorijų planavimo dokumentu turi būti skiriamas ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų laikotarpis). Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-01-29 iki 2015-02-27 Šnipiškių seniūnijos patalpose, A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311 Vilnius (viešai ekspozicijai turi būti skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis). Viešas susirinkimas. Viešas susirinkimas vyks 2015-02-27, 11 val. Šnipiškių seniūnijos patalpose, A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311 Vilnius. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ar rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos