Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0043:93), Antakalnio sen., Saulės g. 7, formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ 2015 m. sausio mėn. 29 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), rengiamas 1810 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų dešimties) kv. m žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0043:93), esančio Vilniaus m. sav., Antakalnio sen., Saulės g. 7, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Projekto rengimo iniciatoriai – Marius Petrovičius, Ričardas Petrovičius ir Dalia Gentvainytė. Projekto rengėjas – UAB „Sklypų matavimai“, matininkas Andrius Zinkevičius. Tel.: 8-676-35019, el. paštas: sklypumatavimai@gmail.com, Kalvarijų g. 131-302 kab., Vilnius. Su rengiamu formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose (Kalvarijų g. 131-302, Vilniuje) nuo 2015 m. vasario mėn. 3 d. iki 2015 m. vasario mėn. 24 d. Planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas teikti projekto rengimo iniciatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. vasario mėn. 24 d.