Rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 0101/0046:0046, Lyglaukių g. 12, Rasų sen., Vilniaus m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis 2015-07-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2075 „Dėl Žemės sklypo Lyglaukių g. 12 formavimo ir pertvarkymo projektą“, rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 0101/0046:0046, Lyglaukių g. 12, Rasų sen., Vilniaus m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas: – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, besiribojantį su sklypu pietinėje ir pietvakarinėje pusėse, ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0046:0046), esančiu Lyglaukių g.12, Vilniuje, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Projekto rengimo iniciatorius: Lina Šipailienė, gyv. Lyglaukių g. 12, Vilnius Projekto rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 211 3331, el. p.: info@ideaurbana.lt . Informaciją apie projekto sprendinius teikia projekto iniciatorius ir projekto rengėjas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Su parengtu projektu susipažinti ir teikti pastabas bei pasiūlymus galima projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, nuo 2017-05-29 iki 2017-06-12 imtinai darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu projekto rengimo iniciatoriui ar projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.