Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0053:737), Kęstučio g. 2A, formavimo ir pertvarkymo projektas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĘSTUČIO G. 2A, ŽVĖRYNO SENIŪNIJOJE, VILNIAUS MIESTE KAD.NR.0101/0053:737 VILNIAUS MIESTE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0053:737 esančio Vilniaus m., Žvėryno seniūnijoje, Kęstučio g. 2A formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto iniciatorius – UAB,,Naktinis skorpionas“

Projekto rengėjas – UAB,,GEONORMA“ matininkas Andrius Stripeikis, Raudonės g. 3, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p [email protected].

Projekto tikslas pertvarkyti padalijimo būdu Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą.

Susipažinti su projektu bei pateikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Raudonės g. 3, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p andrius_stripeik[email protected]. nuo 2015 m. gegužės 8 d. iki 2015 m. gegužės 22 d.