Rengiamas žemės (sklypo kad. Nr. 0101/0071:41), Rasų seniūnijoje, Žirnių g. 37, formavimo ir pertvarkymo projektas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRNIŲ G. 37, RASŲ SENIŪNIJOJE, VILNIAUS MIESTE KAD.NR.0101/0071:41 VILNIAUS MIESTE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0071:41 esančio Vilniaus m., Rasų seniūnijoje, Žirnių g. 37 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Projekto iniciatorius – Jevgenija Pasterniak.

Projekto rengėjas – UAB,,GEONORMA“ matininkas Andrius Stripeikis, Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p andrius_stripeikis@yahoo.com.

Projekto tikslas – padalyti sklypą į du sklypus.

Susipažinti su projektu bei pateikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p andrius_stripeikis@yahoo.com. nuo 2015 m. gegužės 25 d. iki 2015 m. birželio 8 d.