Rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0074:597 esančio Vilniaus m., Naujosios Vilnios sen., Vandens g. 4, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0074:597 esančio Vilniaus m., Naujosios Vilnios sen., Vandens g. 4, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė.

Projekto rengimo iniciatorius – Martynas Mikalajūnas

Projekto rengėjas – IĮ „Tikslūs matavimai“, Ukmergės g. 300B-73, Vilnius, tel. 8-683-81626, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti apie 42 (keturiasdešimt dviejų) kv.m. ploto įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir jį sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Susipažinti su projektu gretimų žemės sklypų savininkai bei pateikti pasiūlymus, gali šiuo adresu: Žalgirio g. 131-207 kab., Vilniuje, nuo 2015 m. spalio 29 d. iki 2015 m. lapkričio 12 d. Adresas korespondencijai Ukmergės g. 300B-73, Vilnius.