Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0075:1503), Pavilnių Sodų 5-ojoje g. 20, Naujosios Vilnios sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų , patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija ), informuojame , kad supaprastinta tvarka yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 0101/0075:1503, adresu Pavilnių Sodų 5-oji g. 20, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslas-suformuoti apie 80 kv. m. įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu kad. Nr. 0101/0075:1503. Su parengtu projektu ir sprendinių poveikio ataskaita galite susipažinti UAB GEODEZININKŲ BIURAS, adresu S.Nėries 21, Vilnius nuo 2015-05-22 iki 2015-06-04 d . Projekto autorius-matininkas Artūras Jonušas, tel. pasiteiravimui 8 5 2486664 , 8 687 15679.

Telefono nr. 868715679