Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0075:2151), Juodasis kel. 64 formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMUOJAME APIE PRADĖTĄ RENGTI FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0075:2151), esančio Vilniaus m. sav., Naujosios Vilnios sen., Juodasis kel. 64 formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Projekto rengimo iniciatorius – Albertas Pocius. Projekto rengėjas – UAB “Geotera”, Kalvarijų g. 24A-205, LT-09309 Vilnius; tel. (8 676) 17313; el. paštas [email protected] Su rengiamu formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose (Kalvarijų g. 24A-205, Vilniuje) nuo 2015 m. sausio mėn. 14 d. iki 2015 m. sausio mėn. 28 d. Planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas teikti projekto rengimo iniciatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. sausio mėn. 28 d.