Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:1267), buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 0101/0101:1267 buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių sen., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:1267) Didžiųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“, 2015 sausio 29 d., Nr. 30-298.

Plano rengimo tikslas : pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdus. Pertvarkyti esamą žemės sklypą padalijant jį į keturis atskirus kitos paskirties žemės sklypus.

Projekto organizatoriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

Susipažinti su projektu skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2015.02.06 iki 2015.02.23. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.

Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:

Projekto rengėjas UAB „Regroup projektavimas“, Į.K. 300622140, Lukiškių g. 5-201, Vilnius, Tel. (85) 262 03 53, Mob. Tel. (8677) 78 987, algirdas@regroup.lt