Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0151:0306), Antakalnio sen., Didžiųjų Pupojų k.,formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMUOJAME APIE PRADĖTĄ RENGTI FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ 2015 m. balandžio mėn. 9 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0151:0306), esančio Vilniaus m. sav., Antakalnio sen., Didžiųjų Pupojų k.,formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, padalyti sklypą į du žemė sklypus. Projekto rengimo organizatorius – Nijolė Irena Pučinskienė. Projekto rengėjas – UAB “Geotera”, Kalvarijų g. 24A-205, LT-09309 Vilnius; tel. (8 676) 17313; el. paštas geotera@gmail.com Su rengiamu formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose (Kalvarijų g. 24A-205, Vilniuje) nuo 2015 m. balandžio mėn. 13 d. iki 2015 m. balandžio mėn. 27 d. Planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas teikti projekto rengimo iniciatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. balandžio mėn. 27 d.