Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0162:0723), Panerių sen., L. Ivinskio g.6, formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR.0101/0162:0273) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), rengiamas žemės sklypo Nr. 0101/0162:0723, esančio Vilniaus m. sav., Panerių sen., L. Ivinskio g.6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilytė Bubėnienė. Specialiojo plano rengėjas – Matininkas Saulius Radiulis, Vilnius, Tel. 8 600 11803, el.paštas: sradiulis@gmail.com Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2015-03-16 iki 2015-03-27 d. Vilkiškės g.31, Vilnius.