Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0162:1160), Panerių sen., Trakų Vokės k., formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR.0101/0162:1160) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), rengiamas žemės sklypo Nr. 0101/0162:1160, esančio Vilniaus m. sav., Panerių sen., Trakų Vokės k., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – padalyti esamą žemės sklypą į keturis sklypus, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio kitą ir naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (2 sklypai) ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (1 sklypai). Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė ir Marytė Kerevičiūtė. Specialiojo plano rengėjas – Matininkas Saulius Radiulis, Vilnius, Tel. 8 600 11803, el.paštas: [email protected] Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2015-03-16 iki 2015-03-27 d. Vilkiškės g.31, Vilnius.