Rengiamas žemės sklypo (kad. nr. 0101/0165:782), Bališkių k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. nr. 0101/0165:782), esančio Bališkių k., Panerių sen., Vilniaus m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas-pertvarkyti padalijimo būdu žemės sklypą (kad. Nr. 0101/0165:782) į du žemės sklypus. Planavimo organizatorius-Donatas Beišinas. Projekto rengėjas – UAB “Geoekeris”, Ukmergės g. 300E-53, Vilnius, tel.8-612-93755, el.paštas [email protected], www.geoekeris.lt Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo š. m. vasario 5 d. iki vasario 18 d. Susipažinti su parengtu projektu galima adresu Ukmergės g. 300E-53, Vilnius. Prieš atvykstant prašome pasiskambinti telefonu 8-612-93755