Rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr.0101/0167:1604; plotas 0,6479 ha) buvusiame Kriaučiūnų k., Pilaitės sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr.0101/0167:1604; plotas 0,6479 ha) buvusiame Kriaučiūnų k., Pilaitės sen., Vilniuje formavimo ir pertvarkymo projektas, vadovaujantis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2014 12 29, Nr. 30 – 3785; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus raštu 2015 01 12, Nr. A51-3090/15 (2.14.2.12 – MPS); Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. A648-7/15(2.14.2.12-MP8) 2015 01 12. Planavimo iniciatorius ir organizatorius – Laimutės Brozovska, Stanevičiaus g. 47- 24, Vilniuje. Planavimo projekto rengėjas: UAB „Architektūros menas”,Giedraičių g. 60A, Vilniuje., Tel. Nr. +370 684 82 460 El. p. architekturosmenas@gmail.com Planavimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus, sklypams patenkantiems į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, sklypams patenkantiems į terminuotai iki 2015 metų žemės ūkio ir kitos neužstatytos teritorijos funkcinę zoną, palikti nepakeistą žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą (žemės ūkio paskirties, kiti žemės ūkio paskirties sklypai). Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti – projekto rengėjo UAB „Architektūros menas” patalpose. Darbo laikas I-V 9:00- 18:00, pietūs 12:00-13:00. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo projekto galima teikti projekto rengėjui raštu per 10 darbo dienų nuo šio laiško gavimo datos