Rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0035:0069, Mileišiškių g. 27, SB „Statyba“ sklypo Nr. 42, formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0035:0069, esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mileišiškių g. 27, SB „Statyba“ sklypo Nr. 42, formavimo ir pertvarkymo projektas 2015-02-17 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0035:0069, esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mileišiškių g. 27, SB „Statyba“ sklypo Nr. 42, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstytbinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu. Planavimo organizatorius – Lina Kareckienė, Vaidotas Kareckas. Specialiojo plano rengėjas – UAB „GEOMANAI“, Pylimo g. 29A-1, LT-013090 Vilnius Tel. 868331439, [email protected]. Su projektu susipažinti ir pasiūlymus teikti galima nuo 2015 m. vasario 19 d. iki 2015 m. kovo 05 d. UAB „GEOMANAI“ patalpose, darbo dienomis 9:00-17:00 val.

Data (nuo kada informacija turi būti paskelbta) 2015-02-19