Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr.0101/0162:1880), Trakų Vokės k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pranešame, jog yra rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0162:1880, esančio Vilniaus m.sav., Trakų Vokės k. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto iniciatorius – Sigitas Matusevičius, Daivutė Matusevičienė, Vladimir Minin. Planavimo tikslai ir uždaviniai – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. Projekto rengėjas – UAB „Effectivus”, Verkių g. 29, Vilnius, tel.: 8606 00409, el.p.: effectivus @gmail.com. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus bei pastabas teikti, 2015 m. rugsėjo 11 – rugsėjo 12 dienomis projekto rengėjo patalpose adresu Verkių g. 29, Vilnius