Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0042:0119), Senamiesčio sen., Zarasų g.5 formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR.0101/0042:0119) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), rengiamas žemės sklypo Nr. 0101/0042:0119, esančio Vilniaus m. sav., Senamiesčio sen., Zarasų g.5 formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – pertvarkyti padalijimo būdu Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą (kad. Nr. 0101/0042:0119), Zarasų g.5, Vilniuje. Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Gerovės“ koncervų fabrikas. Specialiojo plano rengėjas – matininkas Saulius Radiulis UAB „Inverstatus“, Vilnius, Tel. 8 600 11803, el.paštas: [email protected] Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2014-04-07 iki 2014-04-20 d. Daugėliškio g.32, Vilnius.