Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:2428), J.Kupalos g.29., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų, patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:2428), adresu J.Kupalos g.29., Vilniaus m. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus.

Su rengiamu projektu galite susipažinti IĮ”Geotinklas” adresu Salotinškių g. 29/3-409, Vilnius. Tel. pasiteiravimui 865290020, el. paštas, geotinklas@gmail.com