Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0086:137), esančio Karvaičių g. 25, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsniu, 37 straipsniu ir 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0086:137), esančio Karvaičių g. 25, Vilnius, Vilniaus m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslai: sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Projekto iniciatorius: Mantas Drungilas.

Projekto rengėjas: UAB „Geodezijos linija”, įm. kodas 302641399, buveinės adresas Žirmūnų g. 70, Vilnius, projekto vadovas – Tadas Markilevičius, kv. atestato Nr. TPV 0071, tel. 8 676 37738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com

Susipažinti su projektu galima nuo 2017-05-01 iki 2017-05-12 pas projekto rengėją darbo metu.

Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos, dėl projekto sprendinių, teikiami raštu projekto rengėjui susipažinimo metu.