Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0161:383), esantis Vilniaus m. sav., Panerių sen., Bičiulių g. 8A, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0161:383), esantis Vilniaus m. sav., Panerių sen., Bičiulių g. 8A, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Informuojame apie pradedama rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planuojama teritorija: 907 kv.m įskaitant įsiterpusį valstybinės žemės ploto apie 157 kv.m sklypą prie 765 kv.m kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0161:383), Vilniaus m. sav., Panerių sen., Bičiulių g. 8A.

Projekto tikslai: sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Planavimo pareiškėjasRimvydas Bakša.

Įsakymas dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Nr. 30-3550 išduotas 2014 m. lapkričio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. A648-22/15(2.14.2.12-MP8) išduoti 2015 m. lapkričio 5 d. Vilnaius miesto savivaldybės administracijos.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 49SDŽ-(14.49.22.)-10 išduoti 2015 m. sausio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus.

Projekto rengėjasUAB „Vilniaus matininkas“. P.Vileišio g. 18, korpusas 1, LT-10306 Vilnius, Tel. +370 699 81926, [email protected]

Su žemės sklypo padalinimo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų (darbo valandomis nuo 9 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu.