Rengiamas žemės sklypo (Kad.Nr. 0101/0006:2189), Verkių sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojantįadministracijos direktorių įsakymu 2014 m. rugpjūčio 8 d. Nr.30-2376 (dėl žemės sklypo Kad.Nr.0101/0006:2189 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kad.Nr. 0101/0006:2189 Verkių sen., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – padalyti sklypą į tris sklypus

Planavimo organizatorius – Beata Oleškevič, Ježius Oleškevičius

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas – UAB „Geodezija ir topografija“. Telefonai pasiteiravimui 8-612-37517, el. paštas: mgeodezininkai@gmail.com;

Su parengtu projektu galėsite susipažinti UAB „Geodezija ir topografija“patalpose (adresas – Kalvarijų g. 125-516, Vilniuje) 2015.02.09 – 2015.02.24 darbo