Rengiamas žemės sklypo (kad.Nr.0101/0021:0166) Šeškinės Sodų g. 53, SB“Šeškinė“ ,Šeškinės sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m.sav., Šeškinės sen., Šeškinės Sodų g. 53, SB“Šeškinė“, Vilniaus kadastro vietovėje, Skl.Kad.Nr.0101/0021:0166 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.

Planavimo organizatorius – Leontijus Šeršniovas.

Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 600 30784., [email protected]

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015 m. gegužės mėn. 29 d. iki 2015 m. birželio mėn. 12 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.