Rengiamas žemės sklypo (kad.nr.0101/0078:318), Šumsko g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR.0101/0078:0318) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), rengiamas žemės sklypo (kad.nr.0101/0078:318), esančio Šumsko g. 6, Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – padalyti esamą žemės sklypą į du atskirus kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) sklypus.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Projekto rengimo iniciatoriai – Antanas Eigminas, Agnė Eigminienė. Sklypas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso: Antanui Eigminui ir Agnei Eigminienei.

Projekto rengėjas – Stanislovas Maželis

kvalifik.paž.Nr. 2R-FP-841;

tel. +370 675 03650;

el.paštas: s.mazelis@gmail.com

Susipažinti su parengtu projektu galima adresu Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-308kab., A korpusas, Vilniuje nuo 2015 m. liepos mėn. 09 d. iki liepos mėn. 23 d.