Rengiamas žemės sklypo (Kad.Nr.0101/0158:0804),, Ispanų g.7 formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo Kad.Nr.0101/0158:0804, esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ispanų g.7 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslai – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Iniciatorius- Raimondas Bliabas Su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galite susipažinti per 10 darbo dienų iki 2015 m. kovo mėn. 18 d. (darbo valandomis nuo 9 val. iki 17 val.) adresu Šeimyniškių g.3, Vilnius UAB“GEO BALTIJA“ patalpose, el.p. adresas vikte@geobaltija.lt, tel.865280507 ir tel.867976644. Prašome prieš atvykstant pranešti ir suderinti susitikimo laiką aukščiau nurodytais telefonais