Rengiamas žemės sklypo (k.Nr.0101/0171:356), J.Glaubico g.12, formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas žemės sklypo (k.Nr.0101/0171:356), nuosavybės teise priklausančio Irinai Savičienei, esančio Vilniaus m. J.Glaubico g.12 formavimo ir pertvarkymo projektas. Rengiamas projektas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka , svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais. Projekto tikslas : Sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu sklypu, nes valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo. Planavimo organizatorė: Irina Savičienė. Projekto rengėjas: Eduardas Pajarskas , Krokuvos g. 8, Vilnius, t. 8682 45667, pajedu@gmail.com Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka : pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir (arba) projekto rengėjui iki 2015 m. liepos 17 d. Susipažinti su projektu galima nuo 2015 m. liepos 02 d. iki 2015 m. liepos 17 d., projekto vadovo E.Pajarsko įmonės patalpose Krokuvos g.8, Vilnius. susipažinimui skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis.