Rengiamas žemės sklypo Kojelavičiaus g. 55, Naujosios Vilnios sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ pranešame, kad rengiamas Kojelavičiaus g. 55, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus mieste, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – suformuoti apie 370 kv. m. kitos paskirties, būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, žemės sklypą. Planavimo organizatorius – Zinaida Sipovič. Projekto rengėjas – UAB „Geokada“, Laisvės pr. 71B-62, Vilnius, tel. 2472020. Matininkas – Ramūnas Kudžma, el. paštas: [email protected] Kviečiame interesantus dalyvauti projekto svarstyme ir derinime. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-09-28 iki 2015-10-09 adresu Laisvės pr. 71B-62, Vilnius, UAB „Geokada“ biuro patalpose