Rengiamas žemės sklypo Krėvos g. 4 (kad. Nr. 0101/0072:0067) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav., Rasų sen., Krėvos g. 4 (kad. Nr. 0101/0072:0067), formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus. Planavimo organizatorius – Vytautas Pėstininkas, Kristina Pėstininkė, Hendrika Andriejevienė. Plano rengėjas – Lino Žilinsko individuali veikla (individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.: 619320), Pašilaičių 17-38, Vilnius, Tel. Nr. 869858240, el. paštas: linas.geodezija@gmail.com Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti plano rengėjui galima nuo 2015-03-30 iki 2015-04-10 adresu Pašilaičių 17-38, Vilnius.