Rengiamas žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas

DĖL PRADEDAMO RENGTI DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 6,2033 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. A30-1616 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017 m. birželio 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1280/17(3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir rekreacinės teritorijos naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 27 50 (D. Eidukonytė).

Planavimo iniciatorius: Vastint Lithuania, UAB, į. k. 111622773, Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, tel., +370 620 27667, el. p: [email protected]

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.