Rengiamas žemės sklypo Ožiakalnio g. 14 formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 10 04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 01 02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo Ožiakalnio g. 14 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslas – padalyti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Su rengiamu projektu galite susipažinti UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, adresu Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius. Tel. pasiteiravimui 85 2163867, 86 98 17868