Rengiamas žemės sklypo Pamėnkalnio g. 24, Naujamiesčio sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav., Naujamiesčio sen., Pamėnkalnio g. 24, formavimo ir pertvarkymo projektas

2015-10-01

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (2014m. sausio 2d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav., Naujamiesčio sen., Pamėnkalnio g. 24, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė.

Planavimo iniciatorius – Marius Pilibas, Ramunė Čekuolytė, Gitana Šimkutė, Vaiva Taunytė, Rimantas Gajauskas.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „GEOMANAI“, Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius Tel. 868331439, darius@geomanai.lt.

Su projektu susipažinti ir pasiūlymus teikti galima nuo 2015 m. spalio 05 d. iki 2015 m. spalio 19 d. UAB „GEOMANAI“ patalpose, darbo dienomis 9:00-17:00 val.