Rengiamas žemės sklypo Panevėžio g. 23, Naujininkų sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio (Vilniaus m., Naujininkų sen., Panevėžio g. 23, Kad.Nr.0101/0071: , formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – suformuoti kitos paskirties, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdo žemės sklypą, esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 861493686., [email protected]

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015-06-29 iki 2015-07-13. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija” patalpose.