Rengiamas žemės sklypo Parodų gatvėje (kadastro Nr. 0101/0051:123) formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR.0101/0051:0123) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), rengiamas žemės sklypo Parodų gatvėje (kadastro Nr. 0101/0051:0123) formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo ir nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą. Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Parodų PC”. Specialiojo plano rengėjas – UAB „Inverstatus“, Vilnius, Tel. 8 698 01908, el.paštas: info@inverstatus.com. Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2015-06-01 iki 2015-06-12 d. Daugėliškio g.32, Vilnius.