Rengiamas žemės sklypo Pelynų g. 8A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

UAB „Sklypų matavimai“ informuoja apie rengiamą žemės sklypo, esančio Pelynų g. 8A, Vilniaus m., planą, prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose“ tvarkos aprašu ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, UAB „Sklypų matavimai“ informuoja apie rengiamą žemės sklypo, esančio Pelynų g. 8A, Vilniaus m., planą, prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A30-1036 dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo (kadastro nr. 0101/0151:145) Mėtų gatvėje planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas: padidinti ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje esamą žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskirų žemės sklypų.

Planavimo organizatorius: Vytas Lužys

Projekto rengėjas: UAB „Sklypų matavimai“, Kalvarijų g. 131-302, LT-08221 Vilnius. Tel.: (8 5) 2761690, 867635019. El. p.: sklypumatavimai@gmail.com

Su parengtu planu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus projekto rengėjo patalpose Kalvarijų g. 131-302, LT-08221 Vilnius, nuo 2015-11-09 iki 2015-11-24.