Rengiamas žemės sklypo prie esamų pastatų, adresu Ožkinių g. 31, Verkių sen., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų , patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija ), informuojame , kad supaprastinta tvarka yra rengiamas žemės sklypo prie esamų pastatų, adresu Ožkinių g. 31, Verkių sen., Vilniaus m. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslas-suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.Su parengtu projektu ataskaita galite susipažinti, adresu S.Nėries 21, Vilniuje nuo 2017-04-10 iki 2017-04-25 d . Projekto autorius-matininkas Artūras Jonušas, tel. pasiteiravimui 8 687 15679.