Rengiamas žemės sklypo Rasų g. 6, Rasų seniūnijoje, formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO RASŲ G. 6, VILNIUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), rengiamas žemės sklypo, esančio Rasų g. 6, Vilniuje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas -suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Geodezijos linija“, tel. 8 600 22380, el.paštas: info@geoline.lt.

Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. liepos 16 d. adresu: Aušros al. 66A-211, Šiauliai.