Rengiamas Žemės sklypo Rūko g. 17G detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 4 (Rūko g. 17G, kadastro Nr. 0101/0068:1183) koregavimas  

INFORMACIJA apie rengiamą Žemės sklypo Rūko g. 17G detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 4 (Rūko g. 17G, kadastro Nr. 0101/0068:1183) koregavimą

 

Planavimo pagrindas: 2019-04-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-705/19.

 

Teritorijų planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2518.

 

Teritorijų planavimo iniciatoriai: UAB „HE-MA“, į./k. 149625421, buveinės adresas Ligoninės g. 3-5, Alytus.

 

Teritorijų planavimo dokumentų rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-03-27 įsakymu Nr. 01A-66-V-58 „Dėl žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano (registro Nr. T00058075) sklypo Nr. 4 (Rūko g. 17G, kadastro Nr. 0101/0068:1183) sprendinius keičiant užstatymo tankį, statinių statybos zoną ir statybos zonos ribas, nustatant kitus naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

 

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-217.

Detaliojo_plano sprendiniu_brezinys

 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-08-28 iki 2019-09-11 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Lazdynų seniūnijos patalpose,  Erfurto g. 29, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-217).

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-09-11.

 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

PV Gražina Meidutė