Rengiamas žemės sklypo Rytų g. 23 ( kad. nr. 0101/0065:795), Naujosios Vilnios sen., detalusis planas

Informuojame, kad vadovaujantis 2013-01-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi nr. 042115, reg. Nr. A615-02-(2.15.1.7-AD4), rengiamas 0,4365 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo, kad. nr. 0101/0065:795, esančio Rytų g. 23, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m., detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Julija Utko, adresas Linksmoji g. 45-38, Vilnius.

Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įm. k. 300655884, adresas – Vytenio g. 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 865620430, el. p. – info@vildomus.lt.

Planavimo tikslas: nekeičiant sklypo tikslinės paskirties pagal bendrojo plano sprendinius nustatyti gyvenamąjį naudojimo būdą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo pobūdį, sudalinti sklypais, patikslinti statybinius reglamentus.

Planavimo terminai:

Parengtas detalusis planas buvo eksponuojamas Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose nuo 2014-05-16 iki 2014-06-17.

2014 metų birželio 17 d. , 9 val., Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose, Vilniuje., įvyko viešas detaliojo plano aptarimas. Aptarime dalyvavo Naujosios Vilnios seniūnas J. Gridiuško, UAB „Vildomus“ darbuotojas architektas P. Šorys ir organizatoriaus įgaliotas asmuo – projekto vadovas S. Klumbys.

2014 06 30 UAB „Vilniaus vandenys“ išdavė naujas planavimo sąlygas, o 2014 10 02 buvo pakeistos Aplinkos apsaugos sąlygos, todėl skelbiamas pakartotinis viešas detaliojo plano svarstymas, kuris įvyks 2015 m. rugpjūčio 28 dieną, 10 val., Naujosios Vilnios seniūnijoje.

Su papildytu detaliuoju planu galima susipažinti naujosios Vilnios seniūnijos patalpose nuo 2015 m. liepos 23 dienos.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti plano rengėjui raštu iki viešo aptarimo ir jo metu, adresu Vytenio g. 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 865620430.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai plano sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius). Jums (jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su plano rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neprieštaraujate.