Rengiamas žemės sklypo Rytų g 36 formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0065), esančio Vilniaus m., Rytų g 36, Vilniaus miesto kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (Naujosios Vilnios vandenvietės statiniams)

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Iniciatorius – UAB „Vilniaus vandenys“

Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, adresas: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilnius., tel. 867012093, el. paštas: info@geomind.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015-07-14 d. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu nuo 2015-06-30 iki 2015-07-14, UAB „GeoMind“, patalpose, adresu: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilniaus m. III a.