Rengiamas žemės sklypo SB „Komunalininkas“, Želmenų g. 33 , (kadastriniai Nr. 0101/0123:1003) formavimo ir pertvarkymo (apjungimo) žemėtvarkos projektas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 04d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513.“Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių “, Nuo 2015 m. sausio mėn. rengiamas žemės sklypo, esančio sb „Komunalininkas“ Želmenų g. 33 Vilniaus m., Verkių sen., (kadastriniai nr. 0101/0123:1003 Vilniaus m. k.v. ) formavimo ir pertvarkymo (apjungimo) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius; Planavimo iniciatorius – Povilas Pečiulis Projekto rengėjas – Stasio Zabičio individuali veikla , Žalgirio g. 90 – 217, Vilnius LT-09303, tel. 8 (600) 12 993, el.p. stasys.za@gmail.com; Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. vasario mėn. 01 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. sausio mėn. 16 d. iki 2015 m. vasario mėn. 01 d. „Stasio Zabičio individuali veikla“ patalpose Žalgirio g. 90 – 217, Vilnius LT-09303.