Rengiamas žemės sklypo SB ,,Ožkiniai“, Vilkynės g. 93, (kad. Nr. 0101/0006:799) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m., Verkių sen., SB ,,Ožkiniai“, Vilkynės g. 93, kad. Nr. 0101/0006:799 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė.

Projekto rengimo iniciatorius – Tomas Kamblevičius.

Projekto rengėjas – UAB „GEONORMA“, Konstitucijos pr. 4A-5, Vilnius, matininkas Andrius Stripeikis tel. 8-683-81626, el. p. andrius_stripeikis@yahoo.com.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti apie 40 kv.m. įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu Vilkynės g. 93, kad.Nr. 0101/0006:799.

Kviečiame susipažinti su parengtu projektu bei pateikti pasiūlymus šiuo adresu: Konstitucijos pr. 4A-5, Vilniuje, nuo 2015 m. rugsėjo 18 d. iki 2015 m. spalio 5 d.