Rengiamas žemės sklypo Šiaulių g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠIAULIŲ G. 8, VILNIUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ. Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), rengiamas žemės sklypo, esančio Šiaulių g. 8, Vilniuje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tirsioginę paskirtį. Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė ir Laura Balčiūnaitė-Taraškienė. Specialiojo plano rengėjas – matininkas Saulius Radiulis, Tel. 8-600-11803, el.paštas: sradiulis@gmail.com. Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2015-06-15 iki 2015-06-29 d. Vilkiškės g, 31, Vilnius.