Rengiamas žemės sklypo Smolensko g. 10 (kadastro Nr. 0101/0055:0122) ir žemės sklypo Žemaitės g. 16 (kadastro Nr. 0101/0055:0030) formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR.0101/0042:0119) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), rengiamas žemės sklypo Smolensko g. 10 (kadastro Nr. 0101/0055:0122) ir žemės sklypo Žemaitės g. 16 (kadastro Nr. 0101/0055:0030) formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – pertvarkyti perdalijimo būdu Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus. Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „CTLF”. Specialiojo plano rengėjas – matininkas Saulius Radiulis, UAB „Inverstatus“, Vilnius, Tel. 8 600 11803, el.paštas: sradiulis@gmail.com Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2015-06-01 iki 2015-06-12 d. Daugėliškio g.32, Vilnius.