Rengiamas žemės sklypo Stalių g. 5A (kad. Nr. 0101/0048:0479), Rasų sen., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513( LR žemės ūkio ir aplinkos ministro 2014m.sausio 2d. įsakymoNr. 3D-1/D1-1 redakcija)„Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Sklypo esančio Stalių g. 5A, Rasų sen., Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0048:0479. Planavimo tikslas – prijungti prie esamo žemės sklypo 19m2 valstybinės žemės dalį. Planavimo organizatorius – Vilniaus m. sav, iniciatoriai – Ąžuolas Danielius; Ganna Danielyenye. Projekto rengėjas – mat. Vladas Kazlauskas, Kalvarijų g.204A, Vilnius, tel. 8 68724364. Susipažinti su parengtu projektu galima 10d. nuo projekto paskelbimo www.vilnius.lt. išanksto informavus nurodytu telefonu, adresu Kalvarijų g. 204A,Vilnius.